اقامت ترکیه – معرفی اقامت یکساله و دو ساله

یکی از انواع اخذ اقامت ترکیه، اقامت موقت توریستی ترکیه است که شامل اقامت های توریستی یک ساله یا دو سال می باشد. این اقامت موقت بوده و می بایست با توجه به مدت آن، هر دو سال یک بار تمدید گردد. آسانترین و راحترین روش اخذ اقامت در ترکیه ادامه مطلب…