کاریابی در ترکیه

یکی از موضوعاتی که از موارد مورد توجه ایرانی ها در تصمیم برای مهاجرت به ترکیه است، بودن فضای شغلی مناسب و پیدا کردن کار خوب است. گاهی دیده شده است که بسیاری از هم وطنان ما تحت تاثیر حرف های دیگران و یا شرکت های کاریابی تصمیم به مهاجرت ادامه مطلب…