یکی از انواع اخذ اقامت ترکیه، اقامت موقت توریستی ترکیه است که شامل اقامت های توریستی یک ساله یا دو سال می باشد. این اقامت موقت بوده و می بایست با توجه به مدت آن، هر دو سال یک بار تمدید گردد. آسانترین و راحترین روش اخذ اقامت در ترکیه این ویزای کوتاه مدت توریستی می باشد اما فراموش نکنید که شما اجازه کار به صورت قانونی را نخواهید داشت. هرچند افراد با این اقامت نیز مشغول به کار می شوند.

شما بعد از ورود به خاک کشور ترکیه تا ۹۰ روز بدون نیاز به ویزا قادر به ماندن هستید اما بهتر است هر چه سریع تر نسبت به گرفتن راندوو یا نوبت پذیرش از اداره مهاجرت اقدام نمایید. زیرا هر برهه زمانی با توجه به خلوتی و شلوغی اداره مهاجرت، مدت زمان انتظار برای جلسه راندوو متغیر می باشد. گاهی یک هفته و گاهی تا بیشتر از ۳ ماه نیز طول می کشد. پس اقدام جهت اخذ اقامت را برای روزهای آخر نگذارید. گرفتن وقت در نوبت اول و تهیه مدارک برای شما دشوار می باشد پس بهتر است از طریق کارگزارها و شرکت های مرتبط این کار را انجام دهید. اما مراقب باشید زیرا بسیاری از این شرکت ها مبالغ بیشتری را دریافت می کنند.

برای مشورت در چنین مواردی می توانید با کارشناسان ما دراستانبول تماس بگیرید.