برای دریافت حواله ارز مسافری که از طریق بانک های ملت، سامان، تجارت و ملی پرداخت میگردد تهیه کردن مدارک زیر الزامی می باشد: اصل پاسپورت، اصل شناسنامه وفتوکپی، اصل کارت ملی وفتوکپی، بلیط و در صورتی که سفر به کشور مقصد با ویزا باشد نشان دادن ویزا نیز الزامی است. به هر فرد برای کشورهای همسایه پانصد یورو و برای کشورهای دیگر هزار یورو در نظر گرفته شده است. این ارز مسافرتی فقط سالی یک بار به هر نفر پرداخت می شود. قیمت یورو بر اساس نرخ روزانه اعلام شده از طریق بانک مرکزی محاسبه میگردد. توجه داشته باشید باید از صبح نسبت به ثبت نام و رزرو نامتان در شعبه بانک اقدام نمایید و حتی در بانک هایی مانند سامان از یک روز قبل رزرو انجام میگردد. شما در قبال پرداخت هزینه ریالی آن حواله ای خواهید داشت کرد که در فرودگاه امام خمینی با نشان دادن حواله ارز خود را دریافت خواهید کرد . شعب بانک پس از عبور از گیت پاسپورت قرار دارد و به صورت ۲۴ ساعته در فرودگاه در حال فعالیت می باشند. گم کردن حواله به معنای از دست دادن ارز است پس نسبت به حفظ آن هوشیار باشید.