دلموش ها، تاکسی های ون زرد رنگ با ظرفیت ۸ تا ۱۰ نفر هستند که در خط های مشخصی حرکت میکنند و در طول مسیر خود دارای ایستگاهای ثابت و مشخص نبوده و بنابه در خواست مسافر توقف می کنند.

دُلموش به معنای “پر شده” می باشد زیرا تا تکمیل ظرفیت به شروع به حرکت نخواهد کرد .

کرایه این تاکسی ها از اتوبوس بیشتر و ثابت می باشد. اما مزایای آن نسبت به اتوبوس هم حرکت با سرعت بیشتر و هم توانایی سوار و پیاده شدن در هر نقطه ای از خیابان است. به اضافه اینکه دلموش ها از به غیر از خیابان های اصلی از کوچه های داخل محله ها نیز عبور می کنند به این ترتیب مسافت پیاده روی تا مقصد نیز کمتر می شود.

مسیرهای اصلی و مهم برای دلموشها عبارتند از: از تکسیم به امینونو ، از تکسیم به کادیکوی ، از تکسیم به بوستان جی ، از کادیکوی به بوستان جی ، از بشیکتاش به نیشان تاسی،باکرکوی به تکسیم.

درواقع دلموش همانند تاکسی خطی های ایران است که ایستگاه شروع و پایان آن مشخص می باشد و به ترتیب هر ماشینی که پر شده حرکت میکند و مسافر در هر نقطه ای از مسیر  که درخواست کند پیاده میشود و اگر جای خالی هم وجود داشته باشد و در راه دست تکان دهد نگه میدارد تا مسافر نیز سوار شود. 

در نظر داشته باشید که مینی بوس با دلموش متفاوت است.

عبارات و اصطلاحات مفید

برای دسترسی و استفاده راحت از سرویس دلموش ها تعدادی جمله کاربردی و آسان را به شما پیشنهاد می کنیم.

Dolmuş

دلموش- ون – تاکسی مشترک

Bakırköy dolmuşları nereden kalkıyor

دلموش های باکیرکوی از کجا شروع به حرکت میکند؟

باکیرکوی دلموش لاری نردن کالکیور؟

Taksim dolmuşları kaça kadar çalışıyor?

دلموش های تکسیم تا ساعت چند کار می کنند؟

تاکسیم دلموش لاری کاچ کادار چالیشیور؟

Dolmuş ücreti ne kadar?

هزینه دلموش چقدر است؟

دلموش اجرتی نه کادار؟

müsait bir yerde inebilir miyim? 

یک جایی که مساعد هست می تونم پیاده بشم؟

مساعد  بیر یرده اینه بیلیر مییم؟ 

برای پیاده شدن می توانید به صورت خلاصه بگویید:

müsait bir yerde?

مساعد بیر یرده؟

یه جای مناسب؟