اقامت ترکیه: مدارک اقامت ترکیه

مدارک لازم برای اقامت توریستی ترکیه جهت دریافت اقامت یک ساله و دو ساله به شرح زیر می باشد بیمه سلامت عمومی و حوادث مخصوص خارجیان اصل پاسپورت و کپی از تمام صفحاتی که مهر دارد قرارداد اجاره سالیانه خانه یا هتل به نام متقاضی و کپی برابر اصل محضری چهار ادامه مطلب…