اقامت ترکیه: مدارک اقامت ترکیه

مدارک لازم برای اقامت توریستی ترکیه جهت دریافت اقامت یک ساله و دو ساله به شرح زیر می باشد بیمه سلامت عمومی و حوادث مخصوص خارجیان اصل پاسپورت و کپی از تمام صفحاتی که مهر دارد قرارداد اجاره سالیانه خانه یا هتل به نام متقاضی و کپی برابر اصل محضری چهار ادامه مطلب…

اقامت ترکیه – معرفی اقامت یکساله و دو ساله

یکی از انواع اخذ اقامت ترکیه، اقامت موقت توریستی ترکیه است که شامل اقامت های توریستی یک ساله یا دو سال می باشد. این اقامت موقت بوده و می بایست با توجه به مدت آن، هر دو سال یک بار تمدید گردد. آسانترین و راحترین روش اخذ اقامت در ترکیه ادامه مطلب…