آیا می دانید استانبول بر روی دو قاره مختلف آسیا و اروپا قرار دارد و شهر اولیه استانبول در ناحیه قاضی کوی در قسمت آسیایی آن تاسیس شده است؟
آیا می دانید خیابان استقلال در بخش اروپایی و خیابان بغداد در بخش آسیایی معروف ترین خیابان های استانبول هستند؟
آیا می دانید فرودگاه آتاترک در بخش اروپایی و فرودگاه صبیحا در بخش آسیایی قرار دارد؟
آیا می دانید اولین مسجدی که در استانبول ساخته شد مسجد عرب استانبول بوده که در منطقه کاراکوی بخش اروپایی در سال ۷۱۷ ساخته شده است؟
آیا می دانید بر روی پل بسفر برای رفتن به بخش اروپایی لازم نیست پولی پرداخت شود اما برای رفتن به بخش آسیایی باید پول داد؟
آیا می دانید دانشگاه مرمره تنها دانشگاه جهان است که در بر روی دو قاره قرار دارد و دفتر اصلی آن در بخش آسیایی است؟
آیا می دانید بخش آسیایی قبرستان بزرگ تری دارد که نه تنها در استانبول بلکه در همه ترکیه بزرگ ترین است؟
آیا می دانید نرخ جرم و جنایت در بخش آسیایی کمتر از بخش اروپایی است؟
آیا می دانید بخش آسیایی سرسبزتر از بخش اروپایی است؟
آیا می دانید بخش اروپایی از بخش آسیایی جمعیت بیشتری دارد؟
آیا می دانید خط ساحلی در بخش آسیایی زیباتر و منظم تر از بخش اروپایی است ؟
آیا می دانید طولانی ترین خط مترو در بخش آسیایی ساخته شده است؟
آیا می دانید هتل های استانبول بیشتر در بخش اروپایی هستند چرا که بخش اروپایی مرکز جاذبه های تجاری و گردشگری است؟
آیا می دانید بخش آسیایی با تپه هایی مثل آیدوس تپسی ارتفاع بیشتری از بخش اروپایی دارد؟
آیا می دانید بخش اروپایی مراکز خرید بیشتری از بخش آسیایی دارد؟
آیا می دانید هر دو سمت برای خود مارینا دارند. مارینای آتاکوی در بخش اروپایی و ومارینای کالامیس در بخش آسیایی است؟