شاید هرجایی از ترکیه که قدم بگذارید چشم نظر را ببینید. داخل مغازه ها، درب ورودی خانه ها، داخل ماشین و … .با وجود آنکه امروزه در تمام مغازه های تزیینی مدل های مختلف ان به فروش می رسد اما این سنگ چشم نظر چیزی بیش از یک دکوری زیباست.

بر اساس باورهایی که از گذشته وجود داشته است چشم نظر برای محفوظ ماندن از چشم بد و انرژی های منفی است. با وجود رواج در میان کشورهای مختلف با ادیان مختلف اما در ترکیه جایگاه ویژه ای دارد. به غیر از مسلمان ها، مسیحیان و مردم سایر کشور ها نیز آن را سنگی مقدس و پر معنا می دانند.

این نماد همانند نامش به یک چشم شبیه است و از سنگ های آبی تشکیل شده است. زیرا اعتقاد بر آن است که شیطان یا ابلیس از رنگ آبی هراس دارد و این باعث دور شدن روح های بد از آن مکان میشود. استادهای سازنده چشم نظر معتقدند که چشم زرد رنگ باید بر روی رنگ آبی طراحی شود، در غیر این صورت ارزشی ندارد. چشم نظر با ریختن سرب به داخل آن ساخته می شود که برای آوردن شانس است. مردم ترکیه معتقد هستند که می بایست برای هر شخص به صورت جداگانه و دست ساز باشد. اگر کار جدیدی را آغاز کرده اید یا ملکی را خریده اید با نصب چشم نظر انرژی های منفی را از آنجا دور کنید البته باید باور نیز داشته باشید.